Stikkord

, ,

Kubbehus er en konstruksjon som er bygget av vedkubber og som er murt med leire.
Kubbene kan være ukløyvd eller kløyvd og stables i et system som minner litt om tradisjonell muring. Det brukes lekter i fremkant og bakkant av kubbene mellom hver skift for å stive av, og konstruksjon kan føres opp uten bruk av grovt bindingsverk til mindre bygg. Når vedenden stikker ut i ytterkant av ytterveggen er det kubbehuskonstruksjon, men en annen variant er å stabble i lengderetningen til vegglivet, og kalles da knubbehus.
Det er knyttet usikkerhet rundt når denne tradisjonen oppstod i Norge, men vi kan slå fast at vi har bygninger som er eldre enn 1850. Kubbehus blir også betegnet som et fattigmannshus, men det er usikkert om det finnes belegg for en slik påstand.
Av kubbehus som er registrert, så finner en hovedsakelig uthus i variant som løer, fjøs og mindre bryggerhus eller bakerhus. I sverige finner man våningshus som kubbehuskonstruksjon, og det er sannsynlig at vi finner dette også i Norge, men da med panelt forblending.

Det er veldig lite publikasjoner rundt konstruksjonstypen som er gjort tilgjengelig, og jeg vil legge ut info etter hvert som jeg kommer over det på cultur crafts siden her.

20110807-172042.jpg

20110807-172102.jpg

20110807-172121.jpg

20110807-172136.jpg

Here I found a Swedish link that shows how this building type has been performed in Sweden:

http://www.cybis.se/forfun/kubbhus/bildspel/

Andre linker/ other links:

http://thatroundhouse.info/how.htm/
http://www.simondale.net/house/

http://www.inspirationgreen.com/cordwood-homes.html

 

Forskingsbaserte linker/research-based pages:

http://www.landbruksmuseet.no/forsiden/artikkel/kubbehusknubbehus-hus-bygd-av-ved

I am interested if any one knows about cordwood houses in Østfold. There are remnants of a barn in Loska in Hobøl.

kubbhus loska

Picture is from Loska in Hobøl.

Rester av Kubbhus på Loska i Hobøl. Her ser vi at vi tradisjonelt har benyttet lekter i fremkant og bakkant, men kubbene er kløvet lik tradisjonen fra Sverige.

Torstein J.

Reklamer