Her legger jeg ut publikasjoner og rapporter fra meg selv/Here you will find publications and reports from me:

1.

for ytre Hobøl fra 2011. Stedsanalysen er på langt nær uttømmende eller bygd opp etter fenomenoliske prinsipper men skal gi et innblikk bygningshistorien i Hobøl i Østfold./ Location analysis is far from exhaustive or built up after phenomenological principles but should give an insight in our building history in Hobøl in Østfold.

2.

gjennomgang av bevarte bygninger i fra Hobøl i perioden 1650-1840. Registreringen er påbegynt og vil etter hvert få noe mer fylde./Review of preserved buildings from Hobøl in the period 1650-1840. Registration has begun and will eventually get some more content.

3.

gjennomgang av bevarte bygninger i fra Hobøl i perioden 1840-1930. Registreringen er påbegynt og vil etter hvert få noe mer fylde./Review of preserved buildings from Hobøl in the period 1840-1930. Registration has begun and will eventually get some more content.

4.

gjennomgang av bevarte bygninger i fra Hobøl i perioden 1930-1970. Registreringen er påbegynt og vil etter hvert få noe mer fylde./ Review of preserved buildings from Hobøl in the period 1930-1970. Registration has begun and will eventually get some more content.

Feltundersøkelser med registrering av byggeskikk og bygningstyper/Field surveys of registration of building styles and building types:

1.

 

2

Linker med fagrelaterte publikasjoner innen bygningsvern og bygningshistorie/ Links with subject-related publications in the preservation of buildings and building history:

3

Ny utgivelse som kan lastest ned som iBook på iTunes. Denne ga jeg ut 14.05.2012

Reklamer