Forskning på verktøyspor er ikke et stort fagfelt i Norge, og det er gjort få avhandlinger innen emnet. Verktøy i bruk på tre setter spor, og å tolke disse sporene er ikke enkelt. Forsatt kan en høre om at en spesiel trefotet benkehake nylig ble funnet på et bruktmarked, og at denne matcher med spor i en vinduskarm fra 1820. Det er med andre ord viktig å få frem kunnskap, slik at vi skjønner det vi ser og vet hva vi skal lete etter. Det er gjort få komplette funn av verktøykasser til håndverkere på 17-1800 tallet, men noen bør nevnes.

Husbyggjaren og snekkaren Maans Maanssen (1830-1887) vaks opp på Indre Songstad, men flytta til Havråtunet i 1872. Maans reiste rundt i Hordaland og tok arbeid der det var noe å gjøre. Vi vet at han både bygde hus og laga innredninger. Den fine formsansen til Maans kan vi mellom anna sjå i ein liten trehest han har laga. Verktøykista hans, som han hadde med seg når han var ute på oppdrag, er svært innholdsrik og på det nærmeste komplett. Verktøyet er tatt godt vare på og er i god stand. Tømrerverktøy som laftebile,
navar, og medragshøvel viser at han dreiv med husbygging. Kista inneheld også
loddsnor, loddstokk, vater, vinkelhaker osb. Det mest imponerande i den innhaldsrike kista er dei mange høvlane. Her er skrubbhøvlar, okshøvel, langhøvlar, falshøvlar, profilhøvlar, ploghøvlar med meir. Med stort og smått inneheld kista 56 ulike gjenstandar. Gjennomgang av jverktøykista kan du lese mer om her:

Interessante linker innen tradisjonsverktøy:

NHU – Den tradisjonelle verktøykassar

Reklamer