Stikkord

, , , , ,

I forbindelse med dokumentasjonsprosjekt på stavbygg har jeg kommet frem til at vi muligens har en «ny» oppdaget takkonstruksjon her i Hobøl. Dette er selvsagt en tese, men som kan være gjenstand for refleksjon, diskusjon og mere undersøkelser.

Jeg har gitt takkonstruksjonene/sperrebindet et navn som har en lang tradisjon og tilknytning til Hobøl, og velger å kalle denne for «morsarøstet».

På smertu gård i ytre Hobøl finner vi morsarøstet på våningshuset fra 1700 og på bryggerhuset som er eldre enn 1647.!

Her er noen foto av sperrebindet som jeg tok på feltundersøkelsen i dag. Jeg kommer med ferdig rapport innen kort tid, da fristen for innlevering av prosjektoppgave til høgskolen i sør-Trønderlag er satt til 15. mai. Oppgaven er dokumentasjon av stavbygg.

 

 

 

 

Mer utfyllende diskusjoner og kommentarer kommer etter oppgaveinnleveringa.

 

Reklamer