Stikkord

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nest siste samling med høgskolen i Sør-Trønderlag og stedet er Breie gård i Etnedal. Breie er en gård som var krongods frem til 1694 og tunet er plassert høyt med god utsikt over dalen.

 

Her ser vi våningshuset oppført ca.1830. Bygningen har vært ombygd og inngangspartiet er i reisverk med stående kledning utført i 2 etg, hvor den øvre delen er form for sval og veranda. Selve tømmerkassen har fått 4 ekstra omfar, slik at loft er ombygd til full 2 etg.

Bygningen har omfattende råteskader i gavlvegg og i nyere del er det råteskader i stavkonstruksjonen, samt stående kledning.

Fine detaljer i verandarekkverk.

Bygningen har en gang mot slutten av 1800 tallet fått endret preg og er da forsøksvis transformert til et sveitserhus med fine omramminger og innsatt nye vinduer i empirestil.

I et av hjørnene har bygningen fått setninger. Bygget er oppført på tørrmurt skifer og er en form for kistemur. Det er mulig at jord – og væsketrykk er synderen her og i tillegg kunne jeg ikke se at her var drenerende masser i grunnen.

Løsning med avskjæringsgrøft må vurderes rund huset hvor man i tillegg ilegger icodrensrør for anledning av drensvann.

Mest råteskader er observert i gavlvegg og dette er fra svillstokk til 10 omfar. Skadet tømmer merkes i system slik at dette kan kopieres.

Strekkfisker er påmonter for å stabilisere veggen mot utglidning.

Store jekker må til for at bygget skal kunne løftes opp og holdes stabilt.

 

Her er det viktig å kontrollere hvor mye bygget har satt seg og da må man bruke kikkert.

 

En del stor gran er skaffet for restaureringsarbeidet og at den prosessuelle autentiske metoden er valgt, gjør at nytt laftetømmer må hugges for hand.

Her barken stokken før merking.

Stokken merkes til 5″ bredde og vi slår krittsnor som vi hugget etter.

Her er ryingen i gang og snart er det emner klart for å lafte opp kopier av det som skal skiftes ut.

 

En litt avvikende svillstokk for gavlveggen, som originalt var rund. Antakelig har en tidligere svillstokk blitt byttet ut med en rundstokk.

Gulvet i låven er gjort med den gamle taktroa til våningshuset.

Dagens hovedhus utført med mansartak oppført i sveitserperiodens glansdager.

 

Stall og redskapshus.?

 

Torstein Jakobsen

17.03.13

 

Reklamer