[shareB]


Jeg holdt foredrag om ”militær bygningskunst” på Breien gård i Etnedal i april 2013. Samlingen vi var på var avslutningen av studiet ved høgskolen i Sør-Trønderlagt

avd. Bygg og miljø – teknisk bygningsvern. Foredraget er basert på restaureringsarbeider på fredet/vernet bygg i forsvarssektoren og her tar jeg utgangspunkt i et

referanseprosjekt som jeg har vært prosjektleder på i 2012-13.

Foredraget kan fritt lastes ned. Linker i presentasjonen vil ikke åpne seg, så disse må lastes ned og åpnes separate.
–       Hovedpresentasjon militær bygningskunst, miliætrbygningskunst.pptx

–       Vedlegg arkitektur og ingeniørfag, om ingeniøroffiser von Linstow, Byminnernr32011web.ppt

–       Vedlegg Forsvarsbygg NFV prinsipper for arbeid på fredet bygg, NFV Prinsipper arbeid fredet BA Arbeidsbeskrivelse

–       Vedlegg Forsvarsbygg NFV sluttdokumentasjon, NFV Sluttdokumentasjon

–       Vedlegg Forsvarsbygg NFV loggbok handverker, NFV Loggbok murer Arbeidsbeskrivelse

–       Prosjekt verkstedbygg Håøya vedlegg overordnet beskrivelse FB NFV, OVERORDNET NFV VERKSTEDBYGG

–       Prosjekt verkstedbygg Håøya vedlegg detaljert beskrivelse FV/ ved Torstein Jakobsen, DETALJERT BESKRIVELSE VERKSTEDBYGG

–       Prosjekt verkstedbygg Håøya vedlegg anføring tegninger FB/ ved TJ, ANFØRINGER TEGNINGER

–       Prosjekt verkstedbygg Håøya vedlegg overordnet gulvplan FB NFV, Gulvplan.ppt

–       Prosjekt verkstedbygg Håøya vedlegg labankdør – eksempel som ble brukt., labankdør

 

Torstein Jakobsen
19.04.2013


Reklamer