Jeg holdte et foredrag om ”militær bygningskunst” på Breien gård i Etnedal i april 2013. Samlingen vi var på var avslutningen av studiet ved høgskolen i Sør-Trønderlagt

avd. Bygg og miljø – teknisk bygningsvern. Foredraget er basert på restaureringsarbeider på fredet/vernet bygg i forsvarssektoren og her tar jeg utgangspunkt i et

referanseprosjekt som jeg har vært prosjektleder på i 2012-13.

Foredraget kan fritt lastes ned. Linker i presentasjonen vil ikke åpne seg, så disse må lastes ned og åpnes separate.
–       Hovedpresentasjon militær bygningskunst

–       Vedlegg arkitektur og ingeniørfag, om ingeniøroffiser von Linstow

–       Vedlegg Forsvarsbygg NFV prinsipper for arbeid på fredet bygg

–       Vedlegg Forsvarsbygg NFV sluttdokumentasjon

–       Vedlegg Forsvarsbygg NFV loggbok handverker

–       Prosjekt verkstedbygg Håøya vedlegg overordnet beskrivelse FB NFV

–       Prosjekt verkstedbygg Håøya vedlegg detaljert beskrivelse FV/ ved Torstein Jakobsen

–       Prosjekt verkstedbygg Håøya vedlegg anføring tegninger FB/ ved TJ

–       Prosjekt verkstedbygg Håøya vedlegg overordnet gulvplan FB NFV

–       Prosjekt verkstedbygg Håøya vedlegg labankdør – eksempel som ble brukt.

Torstein Jakobsen
19.04.2013


Reklamer