Linksamling innen bygg – og eiendom

Linksamling innen bygg – og eiendom

JURIDISKE EMNER GÅ TIL LOVTEKST GÅ TIL SENTRALE FORSKRIFTER
Avhendingsloven http://www.lovdata.no/all/hl-19920703-093.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19920703-093.html
Avtaleloven http://www.lovdata.no/all/nl-19180531-004.html
Burettslagslova http://www.lovdata.no/all/hl-20030606-039.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-20030606-039.html
Bustadoppføringslova http://www.lovdata.no/all/hl-19970613-043.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19970613-043.html
Delingsloven http://www.lovdata.no/all/hl-19780623-070.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19780623-070.html
Eierseksjonsloven http://www.lovdata.no/all/hl-19970523-031.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19970523-031.html
Ekspropriasjonsloven http://www.lovdata.no/all/hl-19591023-003.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19591023-003.html
Forbrukerkjøploven http://www.lovdata.no/all/hl-20020621-034.html
Husleieloven http://www.lovdata.no/all/hl-19990326-017.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19990326-017.html
Konsesjonsloven http://www.lovdata.no/all/hl-20031128-098.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-20031128-098.html
Lov om hevd http://www.lovdata.no/all/hl-19661209-001.html
Lov om jordskifte http://www.lovdata.no/all/hl-19791221-077.html
Lov om løysingsrettar http://www.lovdata.no/all/hl-19941209-064.html
Lov om sameige http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-006.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19650618-006.html
Lov om skifte http://www.lovdata.no/all/hl-19300221-000.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19300221-000.html
Lov om tinglysing http://www.lovdata.no/all/hl-19350607-002.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19350607-002.html
Lov om vassdragene http://www.lovdata.no/all/hl-19400315-003.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19400315-003.html
Panteloven http://www.lovdata.no/all/hl-19800208-002.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19800208-002.html
Plan- og bygningsloven http://www.lovdata.no/all/hl-19850614-077.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19850614-077.html
Servituttloven http://www.lovdata.no/all/hl-19681129-000.html
Tomtefesteloven http://www.lovdata.no/all/hl-19961220-106.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19961220-106.html
Tvangsfullbyrdelsesloven http://www.lovdata.no/all/hl-19920626-086.html http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19920626-086.html
LINKER TIL OFFENTLIGE MYNDIGHETER OG ETATER GÅ TIL SIDEN
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) http://www.dsb.no/
ENOVA http://www.enova.no/
Forbrukerrådet http://www.forbrukerradet.no/
Forbrukerrådet. Emne bolig http://www.forbrukerradet.no/tips-/bolig
Reklamasjonsnemnda for takstmenn https://www.takstklagenemnd.no/
Husbanken http://www.husbanken.no/
Husleietvistutvalget http://www.htu.no/
Kommunal og regionaldepartementet http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd.html?id=504
Kommunal og regionaldepartementet, tema bygg/bolig http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/bolig-_og_bygningspolitikk.html?id=943
Landbruks og Matdepartementet http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd.html?id=627
Landbruks og Matdepartementet, temaside Eiendom http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/tema/landbrukseiendommer.html?id=1002
Klima – og Miljøverndepartementet http://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668
Riksantikvaren http://www.ra.no
Standard Norge http://www.standard.no/
Direktoratet for byggkvalitet http://www.dibk.no/
LINKER TIL TAKSTFAGLIGE – OG SPESIALFAGLIGE EMNER GÅ TIL SIDEN
NITO Takst NITO Takst organiserer Takstingeniørene i Norge/
Teknisk bygningsvern og restaurering Takstingeniør Torstein Jakobsen MNTS side om teknisk bygningsvern/
Høgskolen i Sør-Trønderlag utd. teknisk bygningsvern Utdanning HiST innen teknisk bygningsvern/
Informasjon om Bygningsenergidirektivet Info EU bygningsdirektiv/
ENØK-sentrene i Norge http://www.enok.no/
Utbedring etter flomskader redusere flomskader
Forum for Plan- og bygningsrett http://www.pblforum.no/
Fagrådet for våtrom http://www.ffv.no/
Leksikon for Fuktighet, sopp- og råteskader http://www.mycoteam.no/Ressurser/Leksikon
Folkehelsa. Tiltak mot fukt og fuktskader http://www.fhi.no/artikler/?id=44780
Folkehelsa. Fukt og mikrobiologisk forurensning http://www.fhi.no/artikler/?id=45226
Folkehelsa. Brosjyre om Inneklima, astma og luftveisallergi http://www.fhi.no/dav/DBCEF30B97.pdf
Mycoteam. Artikkelsamling – risikokonstruksjoner http://www.mycoteam.no/3348
Mycoteam. Artikkelsamling – sanering ved skade * http://www.mycoteam.no/Kompetansesenter/Sanering
SINTEF Byggforsk. Konstruktiv svikt – manglende bæreevne http://www.sintef.no/upload/Byggforsk/Fagartikler/Artikkel-10-08-ByggAktuelt.pdf
Bolig ABC ordliste http://www.aftenposten.no/bolig/boligabc/
LINKER TIL ØKONOMISKE EMNER GÅ TIL SIDEN
NITO Egen Bedrift – Samleside med nyttig informasjon for deg som driver bedrift http://www.nito.no/eb
Eiendomsinformasjon http://www.eiendomsinfo.no/wps/infoland/hp
Husbanken statistikk http://www.husbanken.no/Venstremeny/Statistikk.aspx
OPAK Prisstigningsrapporter http://www.ne.no/opak/rapport.php
Prognosesenteret http://www.prognosesenteret.no
Skattemessige takseringsregler for ligningsåret 2008 http://www.skatteetaten.no/upload/SKD/2008/Takseringsregler_221208(2).pdf
Skattespørsmål – Lignings ABC http://www.skatteetaten.no/Templates/HandbokForside.aspx?id=81164&epslanguage=NO
SSB Boligpris- og byggekostnadsindekser http://www.ssb.no/emner/08/02/30/
SSB Boligøkonomi http://www.ssb.no/emner/05/03/bo/tab-2005-06-14-05.html
SSB Eiendomsomsetning http://www.ssb.no/eiendomsoms/
Startlån http://www.startlan.no/
LINKER ANNET GÅ TIL SIDEN
Bo, bygg og bolig http://www.bobyggogbolig.no/
Byggeindustrien http://www.bygg.no
Eiendomsmeglerforetakenes Forening http://www.eff.no/
Eiendomsnytt http://www.eiendomsnytt.no/
Finn eiendom http://www.finn.no/finn/realestate/
Huseiernes Landsforbund http://www.huseierne.no
Infotorg/EVRY http://www.infotorg.no/
Markedsplassen Næringseiendom http://ne.no/
Norsk Boligbyggelag http://www.nbbl.no/
Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) http://www.nef.no/
Norsk Brannvernforening http://www.brannvernforeningen.no/
Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester http://www.eiendomsmeglingsnemnda.no/
SINTEF Byggforsk http://www.byggforsk.no/
Teknologisk Institutt. Bygg og miljø http://www.teknologisk.no/
Tinde http://www.tinde.no/
Vi i villa http://www.viivilla.no/
Zett eiendom http://www.zett.no/eiendom.html

epost Om en link ikke virker, gi oss beskjed 🙂

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s